My videos

2. Førstepartsdata påvirkning på top- og bundlinje

49 visninger
12-22-2022 #firstpartydata
Hør om den værdi som førstepartsdata kan forløse i en virksomheds arbejde med det, og hvordan det har en påvirkning på top- og bundlinje.
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)