My videos

3. Førstepartsdata ejerskab og ansvar

44 visninger
12-22-2022 #firstpartydata
Hvem ejer førstepartdata, og hvis ansvar er det at træffe beslutninger omkring det? Vi dykker ned i ejerskab og ansvar i relation til førstepartsdata.
Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)